Firma TRI – PLAST Andrzej Murzyn uzyskała dofinansowanie za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu:

„Pozyskanie usług doradczych w zakresie Planu Rozwoju Eksportu firmy TRI-PLAST Andrzej Murzyn” w ramach Działania 6.1 „Paszport do exportu, Etap I – Przygotowanie Planu Rozwoju Exportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

Znak CE

Okna PCV firmy Tri-Plast posiadają oznaczenie CE zgodnie z normą PN-EN 14351-1

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE IDEAL 7000

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE IDEAL 8000

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

TABLICZKA ZNAMIONOWA CE

Atesty i aprobaty

Profile PCV Aluplast

Aprobata techniczna IDEAL 4000

Atest higieniczny
ALUPLAST IDEAL 4000

Atest higieniczny
bezołowiowych prifili PCV

Ideal 8000 Uf tests ITF Rosenheim

Profile aluminium Aliplast

Aprobata Techniczna ITB Econoline

Atest Higieniczny PZH 

Certyfikat zgodności Imperial 

Szkło Effect Glass

Certyfikat znak bezpieczeństwa

Certyfikat Zgodności z Polską Normą 54/N

Okucia ROTO

Aprobata techniczna ITB okuć

Aprobata techniczna ITB okuć o zwiększonej odporności

KONTAKT

BIURO SPRZEDAŻY I PRODUKCJA:

32-415 Raciechowice,
Czasław 269
(skręt na Glichów)
tel: +48 12 271-53-07
kom: +48 503 02 30 02

PUNKT TRIPLAST:

Myślenice,
ul. Kazimierza
Wielkiego 12a

tel: +48 12 357-57-23